Še 0.0 do brezplačne dostave

Prva stran - Oprema za siliranje

Bonsilage Alfa - za deteljo in lucerno

Schaumann 23-6707-0000 23-6707-0000
Šifra SKU: 23-6707-0000
Naša šifra: 23-6707-0000
Supplier Code: 23-6707-0000

Bonsilage Alfa - za deteljo in lucerno

Specializirani silirni dodatek za lucerno in deteljno silažo. Kombinacija homofermentativnih in heterofermentativnih mlečno kislinskih bakterij za tretiranje lucerne in deteljnih silaž, ki jih je težko silirati. Z vsebnostjo suhe snovi med 30-45 %. Homofermentativne mlečnokislinske bakterije L. paracasei in L. plantarum razčlenijo fruktozo in s tem zanesljivo znižajo pH vrednost, hitro in permanentno. Homofermentativna mlečnokislinska bakterija Lactobacilus lactis, ki je znana po tem, da nase neposredno veže klostride, zmanjša nevarnost maslenokislinske fermentacije. Heterofermentativna bakterija Lactobacilus buchneri zagotavlja izločanje zadostne količine ocetne kisline in propandiola in s tem zagotavlja boljšo zaščito pred pregrevanjem. 

Doziranje: 2 g Bonsilage Alfa/t silirne krme, 1 doza zadostuje za 50 t silirne krme

Priporočljiva uporaba: lucerna, travna silaža z 25-40 % SS

Lastnosti