0 izdelkov / 0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 1.000 EUR
0 izdelkov / 0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 1.000 EUR

Silirni dodatki

Zakaj silirni dodatki?

Fermentacija silaže je naraven pojav, ki ga sprožijo v naravi prisotne bakterije. Narava sama po sebi ne izbira bakterij, ki bi zagotavljale učinkovito fermentacijo, ampak tiste, ki so sposobne preživeti v sveži silaži ob nevtralni pH vrednosti. Silirni dodatki pa vsebujejo izbrane seve bakterij, ki zagotavljajo učinkovito fermentacijo skozi celoten razpon pH v procesu siliranja do stabilne zakisanosti in s tem ohranijo višjo krmno vrednost, boljšo okusnost in prebavljivost, več suhe snovi in energije v končni silaži ter s tem manjšo porabo močnih krmil.

Ali je priprava silaže brez silirnih dodatkov mogoča?

Da. Kmetje že stoletja pripravljajo silažo, vendar pogosto z velikimi izgubami. Pri živalih danes veliko bolje razumemo pomen selekcije, zato izbiramo seme bikov. Danes veliko bolje razumemo tudi postopek siliranja, zato vemo, kako pomembno je temeljito tlačenje silosa, vakumsko zapiranje s podfolijami in UV stabilnimi folijami, obteževanje s peščenimi vrečami, čist odvzem z odrezom silosa čim pogosteje, ipd. Iz enakih razlogov sedaj razumemo tudi pomen silirnih dodatkov, s katerimi lahko z izbranimi t.i. “dobrimi bakterijami in encimi” silažo optimalno fermentiramo in s tem zmanjšamo nepotrebne izgube pri zakisanju sveže rastline do silaže.

Ali so vsi silirni dodatki enaki?

Ne. Silirne dodatke lahko v grobem razdelimo v dve skupini. V prvo skupino spadajo silirni dodatki, katerih poglavitni namen je izboljšati proces fermentacije in ohranjanje hranilnih snovi v silaži, kot npr. Sil-All 4x4 oz. homofermentativni silirni dodatki. V drugo skupino pa sodijo silirni dodatki, katerih glavni namen je ohranjanje aerobne stabilnosti silaže in preprečevanje segrevanja, kamor spada npr. Sil-All Fireguard in silirni dodatki, ki so heterofermentativni. Kateri silirni dodatki so primerni za vaše razmere, je odvisno od načina pridobivanja silaže, odvzemne stene silosa, dnevnega odvzema silaže, intenzivnosti tlačenja, ipd.

Ali je pri silirnih dodatkih pomembno število bakterij?

Da. Večina izgub suhe snovi in hranljivih snovi se zgodi v prvih dneh fermentacije silaže. Naloga silirnega dodatka je nadvladati nad naravno prisotnimi bakterijami v silažni masi kar se da hitro in tako zagotoviti čim hitrejšo fermentacijo in s tem zaščititi hranljive snovi. Povedano drugače, bakterije v silirnih dodatkih gredo v bitko z divjimi bakterijami in več kot je vojakov na vaši strani, večje so možnosti, da boste dobili vojno. Sil-All 4x4 ima 500.000 do 1.000.000 bakterij/gram sveže silaže, kar je največ v Sloveniji.

Ali naj vse vrste silaže tretiramo na enak način?

Ne. Krme z visoko stopnjo suhe snovi (45% SS +) so bolj podvržene aerobni nestabilnosti kot bolj sveže krme z manj suhe snovi. Če je silosni kup širok in potrebujete za enkratni odvzem iz lica silosa več kot 3 dni, je potrebno resno razmisliti o uporabi silirnega dodatka Sil-All Fireguard, ki preprečuje naknadno segrevanje. Krme z manjšo vsebnostjo suhe snovi so manj podvržene naknadnemu segrevanju in jih lahko tretiramo s pravim homofermentativnim silirnim dodatkom kot je npr. Sil-All 4x4.

Ali naj tretiramo vse silaže?

Da. Prednosti uporabe silirnih dodatkov so vidne povsod.

Pri najkakovostnejših krmah kot je koruzna silaža, prvi odkos travne silaže, žitne silaže in siliranje zrnja so velike verjetnosti za izgubo krmne vrednosti in plesnenja, zato je pravilna kontrola fermentacije pomembna, da preprečimo delovanje škodljivih bakterij in gliv, ki tvorijo škodljive mikotoksine in smrdeče snovi, ki kvarijo okusnost silaže.

Pri krmah kot so detelje in trave kasnejših odkosov, kjer je siliranje ovirano zaradi majhne populacije naravnih bakterij in pomanjkanja sladkorjev za delovanje bakterij, so silirni dodatki pomembni, da pospešijo proces fermentacije, ter s tem preprečijo kvarjenje zaradi predolgo nestabilnega silosa.

© 2018 - 2022 PROFARM KOŠENINA D.O.O., vse pravice pridržane.