0 izdelkov / 0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 1.000 EUR
0 izdelkov / 0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 1.000 EUR

nasveti za travno silažo

nega travinja

Pravilna nega travinja vključuje:

Ravnanje in valjanje
Ustrezno gnojenje
Redno dosejavanje trave spomladi in v jeseni

Intenzivna uporaba, pozne košnje, zimske pozebe, poškodbe travne ruše s strani glodalcev, težke mehanizacije in kolovozov povzročijo neželjene lise v travinju. Tako vsebnost suhe snovi v krmi, kakor vsebnost energije se s časom znižujeta. Redno dosejavanje s travo in travno mešanico zagotavljata visoko kvaliteto travinja.

čas košnje

Optimalni čas košnje je ravno pred cvetenjem glavnih rastlin (vsebnost surovih vlaknin ≤ 24 % v SS). V kasnejšem obdobju se tako prebavljivost, kakor tudi ješčnost zmanjšujeta zaradi povečane vsebnosti lignina. Zgodnja prva košnja zagotavlja temelje za visko kvaliteto vseh naslednjih košenj.

višina odkosa

Minimalna višina košnje znaša 8 cm (lucerna: 10-12 cm), lahko pa je tudi višja, odvisno od stanja travinja in populacije glodalcev.
 

Z minimalno višino košnje doseżemo

 • hitrejše razraščanje travinja
 • manj nesnage in s tem večjo vsebnost energije
 • manjša prisotnost neželjenih spor
 • preprečuje odmiranje željenih trav, ki so običajno rezultat prenizke košnje

sušenje travinja

S čim hitrejšim sušenjem travinja do 28-35 % SS dosežemo optimalne pogoje z minimalnimi izgubami in visokim odvzemom krme.  Preveč mokre silaže so podvržene masleno kislinski fermentaciji, medtem ko je presuhe silaže težko ustrezno potlačiti in se zato rade kvarijo. Primerne zbitosti silaže ni več možno doseči pri sušini nad 45-50 % SS.

čas sušenja

Čas sušenja naj bi se omejilo na manj kot 24 ur, da se tako zmanjšajo izgube energije, saj vsaka dodatna noč na polju povzroči izgube sladkorja zaradi respiracije.

 

Kratek čas sušenja:

 • Zmanjša respiracijo, izgube zaradi raztrosa in iztekanja
 • Preprečuje izgubo karbohidratov in zagotavlja boljšo pripravljenost krme za siliranje
 • Zmanjša proteolizo in izboljša kvaliteto proteinov
 • Poveča vsebnost energije in prebavljivost

dolžina reza

Optimalna dolžina reza za travno silažo: 20-40 mm. Daljša dolžina reza 8n več surovih vlaknin negativno vpliva na zbitost, zato se priporoča krajša dolžina reza

Optimalna dolžina reza je nujna za:

 • Kvalitetno tlačenje, dober izkoristek silosain manjše izgube
 • Izboljšana prebava rastlinskih celic in s tem bolj intenzivna in hitra mlečnokislinska fermentacija
 • Zmanjšana izmenjava plinov po odprtju silosov in s tem zmanjšana nevarnost naknadnega segrevanja.
 • Izboljšan odvzem krme

silirni dodatki

Učinkovit fermentacijski proces lahko dosežete tako, da se držite temeljnih pravil siliranja, dodatno pa lahko proces izboljšate z dodajanjem silirnih dodatkov, primernih za specifične potrebe v dani situaciji. (Silirni dodatki)

dozirna tehnika

Silirni dodatki so lahko učinkoviti le tedaj, ko je njihovo doziranje enakomerno in natančno. V ta namen je potrebno na silirne naprave namestiti ustrezen aplikator silirnih dodatkov.

tlačenje

Vdor kisika v silosni kup povzroča naknadno segrevanje in s tem izgube energije in suhe snovi. Bolj kot je silaža zbita, manj kisika lahko prodre v silosni kup.

Ukrepi za optimalno tlačenje:

 • Maksimalna debelina tlačenja 15-20 cm.
 • Večja kot je vsebnost surovih vlaknin in vsebnost suhe snovi, tanjši mora biti sloj za tlačenje
 • Pritisk v pnevmatikah vsaj 2 barali več
 • Nič dvojnih pnevmatik
 • Hitrost tlačenja Max. 3-4 km/h
 • Tlačenje od začetka siliranja, saj je učinek v nasprotnem primeru le površinski
 • Nič dodatnega plačenja po končanem siliranju, saj lahko to povzroča učinek polnenja z zrakom, ker se silaža vrača nazaj v prvotni položaj

 

Pravilo palca:

Teža traktorja za tlačenje = 1/4* teža pripeljane sveže krme v tonah

(* za samohodne kombajne; za silažne nakladalne prikolice = 1/3)

 

Zbitost = 3,5 * SS [%] + 9

travna silaža - odpravljanje težav

Veliko je razlogov zakaj prihaja do pregrevanja silaže, do pojava plesni oz. nepravilne fermentacije. V nadaljevanju se boste seznanili z analizo potencialnih nevarnosti v silažnem managementu in z načini ugotavljanja potencialnih razlogov in rešitev.

© 2018 - 2022 PROFARM KOŠENINA D.O.O., vse pravice pridržane.